Ääni on uusi tapa saavuttaa verkkosivukävijät

Ääni on uusi tapa saavuttaa verkkosivukävijät

Viime vuosien aikana äänikirjojen ja nauhoitettujen puheohjelmien, podcastien, kulutus on noussut huimasti. Erilaisten kuunneltavien sisältöjen kuluttajina huomasimme kuitenkin kaipaavamme kuunteluominaisuutta myös muissa yhteyksissä, kuten verkkosivuja selatessa. Voisiko verkkosisältöjä kuunnella vaivattomasti ilman monimutkaisia sovelluksia tai vaikeasti kuunneltavaa ääntä? Tästä ajatuksesta syntyi Voice Intuitive Oy.

 

Äänen näkyvä rooli Suomessa

Äänen rooli on kasvanut niin Suomessa kuin ulkomaillakin teknologian kehittymisen myötä. Puhelimissa käytämme puheohjausta tietoa etsiessä tai viestiä kirjoittaessa, älykaiuttimet osaavat vastata mieltä askarruttaviin kysymyksiimme sekunneissa ja jopa kodin elektroniikka toimii “käskystä”. Radion rinnalle tuloaan ovat tehneet myös esimerkiksi äänikirjat, joiden suosio on Suomen Kustannusyhdistyksen mukaan kasvanut vuodesta 2018 vuoteen 2019 huimat 79,7  %. Helsingin Sanomat kertoo äänikirjojen myynnin kasvaneen 125 % vuoden 2019 ja 2020 välillä. Ääni on tullut jäädäkseen.

 

Mies nojaa siniseen seinään. Puhelimeen on yhdistetty nappikuulokkeet, joista hän kuuntelee äänisisältöjä.
Kulutustrendit ovat uudistuneet ja äänen merkitys on kasvanut nopeasti.

 

Ääniteknologia edustaa innovatiivista näkökulmaa, joka pyrkii vastaamaan nykypäivän muuttuneeseen kulutustrendiin. Verkkosivutekstien kuunteleminen mahdollistaa sisällön monipuolisemman kuluttamisen tehden sivustosta samalla saavutettavamman erilaisille kohderyhmille. Kun suunnittelun lähtökohtana on helppokäyttöisyys ja onnistunut asiakaskokemus, voidaan käyttäjälle tarjota lisäarvoa ja erottua joukosta asiakaslähtöisenä toimijana.

 

Saavutettavuudella kohti parempaa asiakaskokemusta

Ääniominaisuuden lisääminen verkkosivuille tuo mukanaan monenlaisia hyötyjä. Sisältöjen kuunteluominaisuus luo välittömästi saavutettavan sisällön. Monet erityisryhmät kuten heikkonäköiset, keskittymis- ja lukihäiriöiset tai vanhukset voivat nauttia sisällöstä saavutettavassa muodossa. Tekstin muuttaminen ääneksi edistää myös erilailla oppivien ihmisten kykyä omaksua sisältöjä.

Koronakriisi on vauhdittanut verkkopalvelujen kehitystä ja tuonut äänellisten digipalvelujen piiriin myös uusia käyttäjäryhmiä. Ääniominaisuudesta hyötyvät käytännössä kaikki, kun verkkosisältöä on mahdollista kuunnella muiden askareiden lomassa. Ajankohtaiset uutiset voi esimerkiksi kuunnella auton ratissa tai kuntosalilla ellei sitten kotitöitä tehdessä. Äänipalvelun lisääminen verkkosivuille parantaa myös asiakaskokemusta, ja asiakkaat viipyvät äänisisältöjen parissa kauemmin. Saavutettavuuden ja äänen rooli huomioidaankin verkkopalveluissa yhä paremmin.

 

Ääni. Mummo ja lapsenlapsi kuuntelevat äänisisältöjä yhdessä. Lapsi pitelee käsiään mummon korvilla olevilla kuulokkeilla.
Ääniominaisuudesta hyötyvät kaikki – iästä riippumatta.

 

 

Verkkosivuille ääni – miten se käytännössä tapahtuu? 

Voice Intuitive Oy:n tavoite on luoda helppokäyttöistä äänipalvelua, jonka käyttö on vaivatonta kaikille käyttäjäryhmille. Verkkosivuille asennettava palvelu mahdollistaa kaiken sivustolla olevan tekstin kuuntelun. Painike monistuu myös uusille verkkosisällölle automaattisesti. Palvelun asennuskin on sujuvaa.

Voice Intuitive™ äänipalveluun on saatavilla myös lisäominaisuuksia, kuten kuuntelunopeuden säädin ja tekstinseuranta. Painikkeen värin voi valita omien brändivärien mukaan. Mahdollisuus seurata tekstin kulkua sekä kuuntelunopeuden säätimestä on hyötyä erilaisten erityisryhmien kuten vanhusten ja kieliryhmien lisäksi opiskelijoille ja äänikirjoihin tottuneille kuluttajille, jotka voivat halutessaan seurata tekstiä kuuntelun ohessa. Tekstinseurannalla on todettu olevan yhteyttä luetun sisällön muistamiseen.

Äänipalvelu tukee tällä hetkeellä jo 45 eri kieltä, ja ääni kehittyy koko ajan edelleen. Kielivaihtoehdoista löytyy suomen lisäksi muun muassa ruotsi, englanti, venäjä ja arabia.  Asiakkaillemme tarjoamme luonnollisesti myös teknisen tuen.

 

Kuuntelupainiketta klikkaamalla kaiken verkkosivusisällön voi kuunnella.