Ääni opiskelun tukena

Ääni opiskelun tukena

Erikoinen kevät toi tullessaan monenlaisia ennalta-arvaamattomia haasteita. Yksi niistä oli koulujen etäopetuksen järjestäminen nopealla aikataululla. Korkeakoulujen osalta etäopetusta on hyödynnetty ainakin jossain määrin ennen koronaa, mutta useimmille peruskouluille etäopetuskäytännöt olivat hyppy tuntemattomaan. Kevään aikana opetuksessa yhdistyi oppilaiden itsenäinen työskentely sekä video-opetus täysin uudella tavalla. Opiskelu sai aivan uusia ulottuvuuksia.

 

Opiskelu. Poika vilkuttaa edessään olevalle tabletille.
Opiskelu sai koronakeväänä aivan uusia ulottuvuuksia, kun opetus järjestettiin etänä.

 

Äänen merkitys opetuksessa on valtava. Opettaja voi puheellaan selittää opiskeltavan asian auki ja toisaalta oppilaiden keskinäiset ryhmätyöt suunnitellaan ja esitetään suullisesti – joko paikan päällä tai videon välityksellä. Oppiminen tapahtuu juuri tuossa vuorovaikutuksessa.

Äänen merkitys opetuksessa on kasvanut myös oppimateriaalin osalta. Suomen Kustannusyhdistyksen tilastojen mukaan vuonna 2019 peruskoulun oppimateriaaliksi tarkoitettujen äänikirjojen määrä kasvoi 133,3 % edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Peruskoulun oppimateriaaliksi käytettävien äänikirjojen kasvua kuvaava diagrammi.
Peruskoulun oppimateriaaliksi tarkoitettujen äänikirjojen määrä on ollut kasvussa. Vuosien 2018–2019 välillä julkaistujen kirjojen määrä kasvoi 133,3 %.

 

 

Vaikeudet opiskelun taustalla

Joskus opiskelu vaikeutuu ja haasteiden taustalla voi olla monia syitä. Esimerkiksi erilaiset oppimisen erityisvaikeudet ovat varsin yleisiä. Koululaisista ja aikuisista vähintään joka 20. kärsii erilaisista oppimisen erityisvaikeuksista. Diagnosoimattomana erityisvaikeudet johtavat usein omaa älykkyystasoa heikompaan koulu- ja opintomenestykseen.

Yleisin oppimisvaikeus on luke­mis­kyvyn häi­riö eli dys­leksia, jonka yleisyys on tauti­luo­ki­tuksen mu­kaan Suo­messa 3–10 %. Ar­violta noin 10 %:lla lap­sista esiintyy jonkin­laista luke­mis­vai­keutta, mut­ta noin 2 %:lla vai­keudet ovat sel­västi havait­tavia ja pitkä­kes­toisia. Lukihäiröstä puhutaan, kun lap­sella on se­kä lu­kemis- et­tä kirjoit­ta­mis­kyvyn häi­riö.

Oppimisvaikeuksista kärsivälle äänellinen oppimateriaali tai muu opetustilanteessa käyty keskustelu voi edesauttaa oppimista. Tärkeintä on tunnistaa ne keinot, joilla oppiminen onnistuu parhaiten.

 

“Olemme erilaisia oppijoita. Miten sinä opit parhaiten: lukemalla, kuuntelemalla, näkemällä, itse tekemällä? Hyödynnä omia, hyviä toimintatapojasi ja muuta huonoja”

 

Tehosta oppimistasi kuuntelemalla

Jos opit parhaiten kuuntelemalla, tässä sinulle muutama vinkki tehostamaan oppimistasi:

 

  • Keskity kuuntelemiseen. Tarpeettomien muistiinpanojen kirjoittaminen häiritsee kuuntelemista.
  • Keskustele muiden kanssa erityisesti hankalista osa-alueista.
  • Selitä opiskeltava asia jollekin toiselle omin sanoin.
  • Minimoi ympäriltä kuuluvat häiritsevät äänet.
  • Käytä tarvittaessa korvatulppia.
  • Lue monimutkaiset ohjeet tai tekstiosuudet ääneen. Näin voit auttaa muistiasi.
  • Sanele nauhalle opeteltava asia ja kuuntele nauhoitustasi.
  • Pyydä kaavioista suullinen selitys.

Halutessasi voit myös kysyä opettajalta, onko opetustilanne mahdollista nauhoittaa. Silloin materiaaliin on mahdollisuus palata myöhemmin. Harkitse keinon käyttöä kuitenkin tarkkaan, sillä luentojen tai oppituntien kuunteleminen voi olla hyvinkin aikaavievää.

Hyötyisikö sinun organisaatiosi kuunneltavista verkkosivuista?