Teksti puheeksi – mitä sillä tarkoitetaan?

Teksti puheeksi – mitä sillä tarkoitetaan?

Text to speech (TTS) eli teksti puheeksi -teknologia muuttaa digitaaliset tekstit ääneksi. Voidaan puhua myös puhesynteesistä tai teksti ääneksi -teknologiasta. Sen avulla mahdollistetaan esimerkiksi verkkosivuilla tai omalla sähköisellä laitteella olevien tekstimuotoisten sisältöjen automatisoitu “ääneenluku”. TTS on avustavaa teknologiaa, joka on saatavilla lähes jokaiselle laitteelle.

Yhdellä hiiren klikkauksella tai sormen painalluksella teksti ääneksi -teknologia muuttaa tekstin kuunneltavaksi ääniraidaksi. TTS-teknologiaa on hyödynnetty muun muassa erityisryhmien tarpeisiin, kun esimerkiksi oppimis- ja keskittymishäiriöistä kärsivien lasten oppimista on voitu tukea äänen avulla. Teknologia on tuonut apua myös näköongelmista kärsiville. Tulevaisuudessa teksti puheeksi -teknologiaa tullaan varmasti hyödyntämään kaikille käyttäjille suunnatussa digitaalisessa viestinnässä yhä enemmän.

 

Naisella on kädessään älypuhelin.
TTS-teknologian avulla digitaalista tekstiä voi kuunnella yhdellä painalluksella.

 

Miten TTS-teknologia toimii?

Teksti puheeksi -teknologia toteutetaan tekoälyn avustamana. Useimmissa tätä teknologiaa hyödyntävissä palveluissa ja TTS-sovelluksissa tekstin nopeus on säädettävissä. Voit kokeilla puheen nopeuden säätämistä esimerkiksi tämän blogin Kuuntele-painikkeen alta löytyvällä nopeudensäätimellä. Huomaathan, että nopeus tulee valita ennen kuin painat nuolisymbolia.

Puheen aitous vaihtelee hyvin paljon eri palveluiden ja sovellusten välillä. Esimerkiksi mobiililaitteiden helppokäyttöisyysasetuksista löytyvien puhesyntetisaattoreiden puhe ei välttämättä yllä esimerkiksi suoraan verkkosivuille asennettavan tekoälyäänen tasolle.

 

Mitkä ovat puhesynteesin hyödyt?

Erityistä apua TTS-teknologiasta on esimerkiksi oppimisen erityisvaikeuksista kärsiville, ikäihmisille ja huononäköisille. Teksti puheeksi -teknologiasta voivat hyötyä kuitenkin kaikki verkkosisältöä kuluttavat henkilöt.

Osa palveluntarjoajista mahdollistaa sisällön kuluttamisen niin, että esimerkiksi matkapuhelimen näyttö on kiinni. Silloin palvelu hyödyntää soitinta ja käyttäjän mahdollisuudet sisällön kuluttamiseen monipuolistuvat huomattavasti. Usein puhelimen omia helppokäyttöisyysasetuksia hyödyntämällä ääneen luettava teksti maalataan, jonka jälkeen sovellus toistaa halutun tekstipätkän äänenä. Ominaisuudet ovat hyvin riippuvaisia palveluntarjoajasta.

Teksti puheeksi -teknologia voi tehdä lukukokemuksesta multisensorisen – puheen lisäksi jossain palveluissa on tarjolla tekstin seuranta.

Tekstin ja puheen yhdistelmä voi edesauttaa lapsen oppimista esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 

  • parantamalla sanojen tunnistamista
  • parantamalla keskittymiskykyä ja muistamista
  • siirtämällä lapsen keskittymiskyvyn sanojen lausumisesta opittavaan asiaan
  • auttamalla lapsia löytämään kirjoitusvirheet ja korjaamaan ne

 

Kaksi lasta täyttää yhdessä harjoitusvihkoon koulutehtäviä.
Useampien aistien hyödyntäminen oppimiskokemuksessa voi edesauttaa lapsen kykyä tunnistaa sanoja. Samalla opetellut asiat jäävät paremmin mieleen.

 

Teksti puheeksi -teknologia tiedotuksen apuvälineenä

Median verkkosivuilla ja applikaatioissa on huomattu TTS-teknologian potentiaali. Esimerkiksi Kuntalehden, Ilkka-Pohjalaisen ja Rauhan Tervehdyksen verkkosivuilla uutiset ovat nyt kuunneltavia. Kuunteluominaisuus löytyy artikkelitekstin alusta tai somekuvakkeiden vierestä. Joissain medioissa teksti ääneksi -teknologiaa on hyödynnetty niin, että toimittajat ovat nauhoittaneet omat uutisensa kuunneltaviksi. Silloin tekoälyääni on korvattu oikealla ihmisäänellä.