Miksi ääniominaisuus voi mullistaa verkkosisältöjen käyttökokemuksen?

Miksi ääniominaisuus voi mullistaa verkkosisältöjen käyttökokemuksen?

Verkkosisältöjen kuuntelemiseen tarkoitettu ääniominaisuus ymmärretään toisinaan vain erityisryhmien, kuten näkövammaisten, palveluksi. Harva kuitenkaan muistaa, että on itse lukenut kirjan jos toisenkin äänikirjana tai että laittoi juuri ylös sosiaalisessa mediassa vastaan tulleen suosituksen mielenkiintoisesta podcastjaksosta.

Mitä tapahtuisi, jos kuuntelumahdollisuus löytyisi säännönmukaisesti verkkosivuilta, ja haluamansa tiedon voisi halutessaan kuunnella muuta tehdessään? Yhä useampi yritys ja organisaatio onkin tunnistanut tämän tarpeen ja tarjoaa sivuvierailijoille mahdollisuutta kuunnella verkkosivuillaan olevia sisältöjä. Ääniominaisuus palvelee monipuolisesti käyttäjiä, kun kiinnostavia sisältöjä on mahdollista kuunnella samanaikaisesti muun toiminnan ohessa. Lisäksi verkkosivuista tehdään saavutettavammat sitä tarvitseville, kun tukea tarjotaan tekstin ymmärtämiseen kuuntelupainikkeen, nopeudensäädön sekä tekstinseurannan keinoin.

Verkkosisällöt ja -sivut myös muuttuvat yhä enemmän vuorovaikutteisiksi. Chatbottien ohella myös uutissisällöt muokkautuvat jo lukijan valintojen mukaan, kuten koronaepidemian maa- ja maakuntakohtaisessa uutisoinnissa on huomattu.

Ääniominaisuus tekee verkkosisällöistä ennen kaikkea lähestyttävät ja helppokäyttöiset. Samalla annetaan sivukävijälle mahdollisuus valita hänelle sopivin tapa lukea. On tilannekohtaista, milloin silmin luettava tai kuunneltava sisältö palvelee lukijaa parhaiten.

 

Ääniominaisuus ja blogit

Moni meistä viihtyy blogitekstien parissa, sillä ne tarjoavat usein joko viihdyttävää tai sivistävää sisältöä. Joskus tiedon hakemiseen tai blogitekstien lukemiseen voi kuitenkin olla vaikea löytää aikaa. Sen vuoksi tekstisisältöjen kuuntelu tarjoaakin loistavan kehitysaskeleen blogeille.

 

Ääniominaisuus blogien ja äänikirjojen haastajana. Kolme kirjaa, joiden ympärille on asetettu kuulokkeet.
Blogitekstien kuunneltavuus tekee kirjoitetusta sisällöstä aidon haastajan podcasteille ja äänikirjoille, sillä sisällöt tarjotaan lukijalle helposti kulutettavassa muodossa. Mielenkiintoiset artikkelit voi halutessaan kuunnella vaikka työmatkapyöräilyn tai siivouksen lomassa.

 

Blogeissa, kuten muillakin verkkosivustoilla, on tavoitteena pitää yllä lukijan mielenkiintoa sivustoa kohtaan niin, että lukija viipyy sivustolla mahdollisimman pitkään ja palaa sisältöjen pariin jatkossakin. Tämän vuoksi sisällön on oltava lukijalle relevanttia ja kiinnostavaa. Kiinnostavien sisältöjen lisäksi blogien tulisikin jatkossa kehittää yksilöllisempiä tapoja palvella lukijaa, jotta sivuilla vietettyyn aikaan voitaisiin vaikuttaa positiivisesti. Parhaassa tapauksessa blogitekstin kuuntelu lisää kiinnostusta sivulla olevaan sisältöön, kasvattaa sivustolla vietettyä aikaa ja vaikuttaa siten myös hakukonenäkyvyyden kasvuun.

 

Äänelliset sisällöt mediassa

Heti herättyäni katson nopeasti puhelimeni uutissovelluksesta, mitä maailmalla on yön aikana tapahtunut. Kuulostaako tutulta?

Moni sekä paperisen että digilehden lukijoista mielellään kuuntelisi päivän uutiset esimerkiksi jo aamutoimien lomassa, jolloin lehden selaamiseen käytettävä aika on mahdollista hyödyntää tehokkaammin. Tekoäly tekee ajatuksesta mahdollisen.

 

Kuunneltavat uutissisällöt. Nainen levittää kasvoilleen rasvaa peilin edessä.
Miltä kuulostaisi, jos voisit aamurutiinien lomassa kuunnella päivän uutiset?

 

Sivulta suoraan löytyvän ääniominaisuuden ansiosta median verkkojulkaisuissa uutiset ja artikkelit ovat kuunneltavissa heti, kun ne on julkaistu. Uutiset ovat helposti ja näppärästi tarjolla riippumatta siitä, missä tilanteessa verkkojulkaisun lukija on. Jälleen lukijalle tarjotaan parhaat mahdolliset eväät siihen, että hän voi nauttia sisällöstä itselleen sopivalla tavalla.

Erilaiset verkkosisällöt kilpailevatkin kuluttajien huomiosta. Podcastien ja äänikirjojen suosio jo osoittaa, kuinka helposti kulutettavat äänisisällöt vievät voiton aikaa erikseen vaativilta ja silmin luettavilta sisällöiltä. Kyseessä onkin kilpailu kuluttajien ajankäytöstä ja siitä, millä tavalla lukemisesta saadaan vaivatonta ja sisällöstä kiinnostavaa.

Kuuntelumahdollisuuden tuominen sivustolle on yksi tapa lisätä mielenkiintoa sisältöihin ja vaikuttaa sivulla vietettyyn aikaan. Tulevaisuudessa vaihtelua voivat tarjota itse nauhoitetut artikkelit, joilla voi halutessaan korvata text to speech -teknologian avulla luetut uutiset.

 

Ääniominaisuuden hyödyntäminen verkkoviestinnässä

On olemassa paljon esimerkiksi julkisten toimijoiden verkkosivuja, joilta löytyy huimat määrät tärkeää informaatiota. On myös tähdellistä, että kaikilla sivuston käyttäjillä on mahdollisimman monipuoliset mahdollisuudet omaksua saatavilla olevaa tietoa.

Saavutettavuuslaki määrittelee hyvin pitkälti ne elementit, jotka julkisten toimijoiden verkkosivuilta on löydyttävä saavutettavuuden takaamiseksi. Moni julkinen organisaatio on halunnut tarjota kaikille helppokäyttöisiä ja toimivia sivuja mahdollistamalla tekstisisältöjen kuuntelun.

Osaatko kuvitella, missä tilanteissa verkkosivujen kuuntelumahdollisuus on eduksi? Esimerkiksi luettavan tekstin kanssa kamppailevalle henkilölle kuunneltavat verkkosivut voivat olla välttämätön apu. Verkkosivukävijä voi kärsiä lukihäiriöstä, hahmottamishäiriöstä tai erilaisista näköongelmista. Lukija voi olla iäkäs tai verkkosivuilla olevaa tekstiä on vaikea hahmottaa, koska kirjoitettu teksti on saatavilla jollain muulla kuin omalla äidinkielellä.

Tekstisisällön kuuntelu tehostaa asian ymmärtämistä usein myös niillä, joilla erityistarpeita ei ole. Erityisesti kuntien ja kaupunkien sivuilla käyttäjäkunta on kuitenkin monikielistä ja kuunneltavassa muodossa tarjottu informaatio voi tavoittaa vieraskielisen henkilön kirjoitettua tekstiä paremmin. Parhaimmillaan tekstinseuranta ja ääni yhdessä mahdollistavat sen, että tekstin sanoma välittyy sivuvierailijalle, vaikka kirjoitetun tekstin ymmärtämisessä olisi haasteita.

 

Ääniominaisuus verkkosivuilla. Nainen istuu ruohikolla. Hänellä on kädessään muistikirja ja edessään tietokone, jonka hiirtä hän juuri klikkaa.
Esimerkiksi suomea toisena kielenään puhuvalle verkkosivuilta löytyvä kuunteluominaisuus voi luoda merkittävää lisäarvoa.

 

 

Miksi erilaisten käyttötilanteiden huomioiminen verkkosivujen suunnittelussa on tärkeää?

Verkkosivujen suunnittelua tehdään usein sivuja toteuttavan yrityksen tai organisaation edustajan toimesta, jolloin verkkosivut vastaavat suunnittelijan tai kirjoittajan omaa ymmärrystasoa ja kieltä. Verkosta tietoa haetaan kuitenkin monista eri lähtökohdista, jolloin verkkosivujen on hyvä vastata monenlaisiin tarpeisiin. Jopa neljäsosa ihmisistä kärsii erilaisista lukemisen tai hahmottamisen häiriöistä. Lukijoissa on myös niitä, jotka käynnistävät autoa kiireessä samalla, kun etsivät akuutisti tietoa. Myös verkosta tietoa hakeva vanhus voi huokaista helpotuksesta löytäessään sivuilta kuuntelupainikkeen.

Verkkosisältöjen äänikäyttöisyys on monin paikoin vielä tuloillaan, vaikka se olisi hyödyllinen jo useimmille meistä. Ääni on myös oiva tapa lisätä mielenkiintoa tarjottuun sisältöön. Erilaisten käyttötilanteiden huomioiminen ja ääniominaisuuden tarjoaminen tuo sisältöjen pariin myös ne, jotka eivät ilman sivuilta löytyvää kuuntelumahdollisuutta muuten ehdi tai erityistilanteiden vuoksi pysty perehtymään sivuilla olevaan tietoon.

Vuoden 2021 äänitrendeistä voit lukea aiemmasta blogiartikkelistamme.