Miten äänihaku otetaan huomioon verkkosivuilla?

Miten äänihaku otetaan huomioon verkkosivuilla?

Äänihaku ja sisältöjen äänikäyttöisyys on yksi verkkosivukehityksen nopeasti kasvavista trendeistä. Samalla kun tekoäly kehittyy, paranee myös sen kyky tulkita ja tuottaa puhetta. Tekoäly ohjaa myös äänihaun tuloksia verkon hakutuloksissa. Moni meistä on oppinut hyödyntämään ääniohjausta puhelimessaan ja ehkä myös käyttämään älykaiutinta apuna tiedon etsimisessä.

Ääni on edelläkävijyyttä

Jatkossa myös verkkosivujen rakenne muuttuu, kun yhä useampi käyttää perinteisen Google-haun sijasta ääniohjausta. Esimerkiksi hakukoneoptimoinnin näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että blogitekstejä optimoidaan jatkossa puheentunnistusta tukevaksi. Optimointi tapahtuu käytännössä pidempiä hakulausekkeita käyttämällä, sillä tapamme puhua on luonnostaan hyvin erilainen verrattuna tapaan, jolla kirjoitamme.

Äänihaun ja perinteisen Google-haun erot. Kirjoitettu haku ja äänihaku eroavat merkittävästi toisistaan pituudessa ja tavassa tehdä haku. Kuvassa neljä esimerkkiä, kuten "Pubit lähelläni" ja "Missä on minua lähin pubi tällä hetkellä?"

Ääniohjaus ja äänikomennot tulevat muuttamaan tavan, jolla sisältöjä tuotetaan ja hakukoneoptimoidaan verkkosivuille.

Puheentunnistuksen ydin on nopeus ja vaivattomuus. Esimerkiksi auton ratissa voi kysyä ajo-ohjeita älylaitteelta ja puheen avulla laite voi kertoa meille vastauksen. Voit myös kuvitella, millaisen avun puheavusteinen teknologia tarjoaa henkilölle, jolla on rajoitteita esimerkiksi näön suhteen tai ongelmia luetun tekstin ymmärtämisessä.

Kun yritykset panostavat verkkosivujen kehitykseen ja huomioivat äänen merkityksen palvelulle, voivat ne samalla vaikuttaa asiakaskokemukseen positiivisesti. 

Äänihaku lukuina

40 % amerikkalaisista internetin käyttäjistä ja jopa kolmasosa Yhdysvaltojen väestöstä hyödynsi äänihakua tiedon etsimiseen vuonna 2019. Äänihausta onkin tullut nopeimmin kasvava hakutyyppi, eikä merkkejä trendin hiipumisesta näy. Äänihaun on ennustettu Yhdysvalloissa kasvavan vuoden 2021 aikana noin kymmenellä prosentilla, jolloin käyttäjiä olisi jo 122,7 miljoonaa. Luvut eivät yllätä, sillä ihmiset etsivät jatkuvasti nopeampia ja kätevämpiä tapoja asioida verkossa perinteisen manuaaliseen kirjoittamiseen pohjautuvan hakukoneen käytön rinnalle. 

Äänihaku lukuina. Valkoisella paperilla statistiikkaa punaisilla ja sinisillä merkinnöillä. Paperin päällä on suurennuslasi ja lisäksi pöydällä näkyvät silmälasit, kyniä, muistikirja sekä kannettava tietokone.

Vuonna 2020 jo noin kolmasosa hauista suoritettiin äänellä. Kansainvälisellä tasolla jo yli puolet mobiilikäyttäjistä hyödyntää äänihakua.

Miten ääni näkyy verkkosivuilla ja palveluissa tällä hetkellä?

Olet todennäköisesti törmännyt tilanteeseen, jossa soitat yrityksen tai organisaation palvelunumeroon ja vastassa on automaattinen puhelinvastaaja. Vastaaja pyytää ehkä kysymään ääneen kysymyksen, johon etsit vastausta ja ohjaa sinut sen perusteella oikeaan paikkaan. Puheentunnistusta hyödyntävä teknologia on jo hyvin kehittynyttä ja sitä käytetään monipuolisesti puheen tuottamiseen ja sen tunnistamiseen.

Aiemmin puhelinvastaaja oli hyvin yleinen tapa hyödyntää ääntä. Viime vuosien aikana ääniviestien käyttö on yleistynyt, ja erityisesti nuorison parissa ääniviestit sekä Snapchat- ja TikTok-videot ovat jo yleinen tapa kommunikoida.

Äänen merkitys sovellusten käytössä. Henkilö pitää kädessään mustaa älypuhelinta, jossa on TikTokin logo.

Vaikka moni meistä selaa esimerkiksi Instagramia ilman ääntä, on uudemmilla somealustoilla, kuten TikTokissa, ääni olennainen osa käyttäjän kokemusta.

Myös saavutettavuus ohjaa organisaatioiden verkkoviestintää. Verkossa olevan tiedon tuominen kuunneltavaan muotoon on osa tätä kehitystä. Sanotaan, että sisältöjen kuluttaminen äänen avulla on ennen pitkää pikemmin sääntö kuin poikkeus. 

Miten äänihaku ja SEO linkittyvät toisiinsa?

Äänihaku vaikuttaa hakukoneoptimointiin ja siten myös verkosta löytyvään tietoon. Erityisesti markkinoinnin ammattilaisten kannattaa valmistautua äänen mukanaan tuomiin muutoksiin.

Markkinoijan tulisikin erityisesti keskittyä luomaan sisältöä, joka vastaa äänihakuihin. Kirjoitettu haku ja äänihaku eroavat toisistaan, sillä tapamme puhua eroaa olennaisesti kirjoitetusta tekstistä. Äänihaku tulee vaikuttamaan esimerkiksi hakulausekkeiden pituuteen. Jatkossa haut tulevat olemaan pidempiä mikä tuo tarkempia hakutuloksia, kunhan hakulausekkeen rakenne on selkeä ja yleistajuinen.

Optimoinnin suunnittelun voi aloittaa tarkastelemalla asiaa asiakkaan näkökulmasta. Millaisilla kysymyksillä asiaas todennäköisimmin lähtisi etsimään tarjottua palvelua. Miten sinä sanoisit sen ääneen?

Äänen lisääminen verkkosivuille ja markkinointistrategiaan parantaa yrityksen näkyvyyttä verkossa myös jatkossa. Esimerkiksi hakukoneoptimoinnin strategiassa äänen huomioon ottavalla organisaatiolla on selkeä etulyöntiasema kilpailijoihin verrattuna, sillä aikainen äänen sisällyttäminen SEO-strategiaan johtaa jatkossa korkeampaan näkyvyyteen hakutuloksissa. Tulevaisuudessa SEO:n ydin tulee muodostumaan äänihakujen ympärille. Oletko sinä valmis olemaan edelläkävijä?

Äänen tuoma lisäarvo sisältömarkkinoinnissa

Brändin äänensävyllä tarkoitetaan yrityksen tapaa viestiä eri kanavissa. Yhtenäinen viestintä eri kanavissa luo uskottavuutta ja vaikutelmaa brändin takana olevasta yrityksestä. 

Äänikirjat ja podcastit ovat raivanneet tietä äänelle ja herättäneet uusia tarpeita myös sisältömarkkinoinnin puolelle. Sisältömarkkinoinnin ydin on tuottaa omalle kohdeyleisölle mielenkiintoista ja hyödyllistä sisältöä. Mitä jos blogitekstejä voisi kuluttaa kuuntelemalla? 

Äänen sisällyttäminen yrityksen sisältömarkkinoinnin strategiaan huomioi kasvavan äänisisältöjen kulutustrendin ja erilaiset tavat lukea, mutta äänen huomioiminen parantaa myös sivuston käyttökokemusta. Lukija voi valita itselleen sopivan tavan nauttia sisällöistä.

Visuaalisuus ohjaa käyttäjää verkkosivuilla

Visuaaliset vihjeet ohjaavat käyttäjän liikkumista verkkosivustolla. Visuaalisuuden avulla käyttäjää voidaan myös kannustaa sisältöjen kuunteluun. Kuuntelumahdollisuuden selkeä esiintuonti tarjoaa vaihtoehdon sisältöjen käyttöön lukijan tilanteesta tai erityistarpeista riippumatta. Sisältöjä kulutetaan yhä useammin liikkeessä ja muun toiminnan ohessa, jolloin ääni auttaa paitsi kiireisiä, myös esimerkiksi ikänäöstä ja erilaisista hahmotushäiriöistä kärsiviä ihmisiä.

Verkkosivuilla liikkuminen. Kuvakaappaus Voice Intuitiven toisesta blogitekstistä. Otsikko on Miksi ääniominaisuus voi mullistaa verkkosisältöjen käyttökokemuksen?

Verkkosivukävijän liikkuminen sivustolla on hyvin intuitiivista. Jatkossa käyttäjä ohjataan selkeillä kehotteilla hyödyntämään visuaalisen ulkoasun lisäksi ääntä kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen luomiseksi. (Kuvassa olevan blogikirjoituksen pääset lukemaan täältä.)

Suoraan verkkosivuille tuotu kuuntelumahdollisuus ja sivujen optimointi äänihaun mukaan palvelevat äänisisältöihin kuten äänikirjoihin ja ääniviesteihin jo tottuneita kuluttajia. Ne totuttavat nopeampiin ja kätevämpiin tapoihin toimia verkossa myös laajemmin. Kun ääni otetaan huomioon verkkosivuilla, tehdään verkosta löytyvästä tiedosta saavutettavampaa kaikille.

Lähteet:

Core Dna: 10 Web Development Trends Every CTO Should Expect in 2021

Neil Patel: Type No More: How Voice Search is Going to Impact the SEO Landscape

W3C: Voice Browsing

Web Professionals: Why And How To Add Voice Search To Your Website

W3C: Web Content Accessibility Guidelines

Oberlo: 10 Voice Search Statistics You Need To Know in 2021

First Site Guide: 30+ Major Voice Search Statistics of 2021

Suomen digimarkkinointi: Puhehaku tulee – oletko valmis?