Tillgänglighet

Webbtillgänglighet som begrepp betyder att webbinnehållet och de digitala tjänsterna är lätt använda och lätt tillgängliga på olika webbläsare och olika plattformar

Uppskattningsvis 10% av kunderna lider av någon typ av funktionsnedsättning och uppemot 20% kan ha nytta av webb tillgängligheten. Voice Intuitive™ ljudservice hjälper alla som surfar på webben.

Webbtillgänglighetsdirektivet har började gälla 2019. Tillgänglighetskrav betyder att myndigheter, landsting, kommuner samt vissa privata instanser ska uppfylla kraven. Information och användning av digitala tjänster ska vara begripligt och hanterbart samt enkelt att uppfatta för alla.

Åtkomlighet i den digitala världen är viktigt inte bara för människor med funktionshinder utan alla som använder webb och digitala tjänster.  Voice Intuitive™ ljudservice gör det lättare att ta del i innehållet när man är på språng .