Vi gör dina webbplatser tillgängliga.

Översättning och ljudtjänst gör information tillgänglig för alla, globalt

Voice Intuitive tillhandahåller en applikation med text-till-tal och översättningstjänst på sitt användargränssnitt. Denna teknik gör läsning och lyssning till textinnehåll på en webbplats enkelt och smidigt oavsett användarens bakgrund.