Saavutettavat verkkosivut edistävät yhdenvertaisuutta

Saavutettavat verkkosivut edistävät yhdenvertaisuutta

1.4.2019 voimaan astunut laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli digipalvelulaki on tehnyt tutuksi saavutettavat verkkosivut ja saavutettavuuden käsitteen verkkosisällöntuotannossa. Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden tarkoitus on edistää kaikkien mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja yhdenvertaisesti. Kyse on esteettömyydestä digitaalisessa ympäristössä.

 

Mies istuu ulkona ja hänellä on läppäri sylissään.
Digilaki on tehnyt saavutettavuusteema tutuksi erityisesti julkisten organisaatioiden keskuudessa.

 

Korona on siirtänyt verkkopalvelujen piiriin nopeasti myös ne, jotka eivät ole tottuneet asioimaan verkossa. Verkkopalvelujen käytettävyys halutaan huomioida verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa yhä paremmin. Tällä varmistetaan, että verkkopalvelujen käyttöön tottumattomat asiakkaat, kuten ikäihmiset, voivat asioida verkossa sujuvasti.

 

Digitaalisten verkkopalveluiden laadun parantaminen saavutettavuuden avulla

Verkkopalvelujen saavutettavuus hyödyttää kaikkia käyttäjiä. Saavutettavuutta tarvitsevia ihmisiä on kuitenkin arvioitu olevan pelkästään Suomessa jopa 1 254 800.

Saavutettavuudesta hyötyvät erityisesti seuraavat käyttäjäryhmät:

 

  • ikäihmiset
  • luki- ja oppimisvaikeuksista kärsivät
  • keskittymisvaikeuksista kärsivät
  • aistivammaiset
  • kehitysvammaiset

Suuret ikäluokat tulevat hyötymään verkkopalveluiden saavutettavuudesta merkittävästi. 70 vuotta täyttäneiden määrä on ollut pitkään nousussa ja vuoden 2019 lopussa heitä oli Tilastokeskuksen mukaan jo 874 314.

 

70 vuotta täyttäneiden määrä kuvaava tilasto
70 vuotta täyttäneiden määrä on ollut jatkuvassa kasvussa (Tilastokeskus, 2020).

 

Kun asiat hoidetaan pääsääntöisesti verkossa, palvelujen helppokäyttöisyys ja tiedon saavutettavuus on entistä tärkeämpää.

Vaikka saavutettavuuden lähtökohtana on huolehtia palvelujen esteettömyydestä monille erityisryhmille, hyötyvät saavutettavista verkkosivuista kaikki käyttäjät. Palvelujen helppokäyttöisyys ohjaa myös käyttäytymistä verkossa. Äänisovellusten lisääntyminen ja kehitys luovat myös uudenlaista kysyntää, kun äänikirjojen ja podcastien kulutukseen tottuneet käyttäjät kuluttavat sisältöjä yhä enemmän äänen avulla.

Saavutettavuus onkin hyvä ohjenuora kaikille yrityksille toimialasta riippumatta! Ohjeet olisi siis syytä laittaa korvan taakse – onhan kaikkien toimijoiden tavoitteena tarjota asiakkailleen mahdollisimman sujuva ja miellyttävä verkkosivukokemus. Sisällöstä luodaan käyttäjäystävällistä, helppolukuista sekä visuaalisesti ilmavaa ja miellyttävää lukea. Hyvän verkkosivukokemuksen ansiosta käyttäjä viipyy sivulla pidempään. Saavutettavilla verkkosivuilla parannat siis samalla sivujesi hakukonenäkyvyyttä!

 

Mitä saavutettavat verkkosivut edellyttävät verkkopalvelun tuottajalta?

Saavutettavuusvaatimukset voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri ryhmään: sivun teknisesti virheettömään toteutukseen, selkeään ja hahmotettavaan käyttöliittymään sekä ymmärrettävään sisältöön.

 

Saavutettavat verkkosivut. Havainnollistava kuva saavutettavuuden elementeistä: tekninen toteutus, ymmärrettävä sisältö ja selkeä käyttöliittymä.
Saavutettava sisältö voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan: tekninen toteutus, selkeä käyttöliittymä sekä ymmärrettävä sisältö.

 

Kun verkkopalvelu on toteutettu teknisesti oikein, voidaan varmistua ruudunlukijoiden kyvystä tulkita sivun sisältöä oikealla tavalla. Käyttöliittymän suunnittelun edellytyksenä on helppo käytettävyys sekä navigoinnin selkeys. Sisällöltään verkkosivun tulee olla helposti ymmärrettävää ja tietoa tulee tarjota tekstin lisäksi esimerkiksi kuvin ja videoin. Myös ääni on yksi tapa parantaa sivujen saavutettavuutta. Ääniteknologia kehittyy ja edistää osaltaan saavutettavuutta verkkopalveluissa, kun sisällöt ovat nopeasti kuunneltavissa.

 

Anna asiakkaallesi mahdollisuus nauttia sisällöistä – suunnittele kaikille

 

“Kaikille sopiva suunnittelu on käyttäjäkeskeinen periaate, joka tarkoittaa sitä, että tuotteet, ympäristöt, ohjelmat ja palvelut suunnitellaan niin, että mahdollisimman moni voi käyttää niitä ilman mukautuksia tai erikoisjärjestelyä. Esteettömyys ja saavutettavuus huomioidaan siis jo erilaisten palvelujen suunnitteluvaiheessa, ja tämä lähtökohta pidetään mukana koko toteutuksen ajan.”

Kun verkkosisällön saavutettavuuteen aletaan kiinnittää huomiota, tulee siitä pian standardi kaikkien toimialojen piirissä. Tällä hetkellä digipalvelulaki velvoittaa julkisia organisaatioita sekä esimerkiksi vesi- ja energiahuollon, liikenteen, postipalvelujen ja vakuutusliiketoiminnan alalla työskenteleviä yksityisen sektorin toimijoita.

Aiheeseen voit tutustua lisää esimerkiksi eOppivan verkkosivuilla, josta löydät noin 40 minuuttia kestävän verkkokurssin saavutettavuuden ja digipalvelulain vaatimuksista.